Ultrasone Hydro-booster

Deze site is bedoelt om u kennis te laten maken met de nieuwste techniek voor energie besparing.

Lezing over de Hydrobooster

Video afspelen

Mijn uitvinding wat nu in ontwikkeling is, van een eerder model in Amerika, heb ik op veel punten verbeterd , zodat dit een totaal nieuw concept is. Het is energiezuiniger en brengt veel meer energie op als de eerder behaalde winst van 70% van het model van de Amerikaan.

Techniek achter de hyrobooster

De energie komt door beweging waardoor ultrasone geluid ontstaat, dit geluid brengt de frequentie over aan het water, waardoor het warmer wordt.

De uitvoering waar ik nu aan werk gebruikt 1,9 Kw elektriciteit om het mechanisme in beweging te brengen.

Daar ik 4 maal minder energie gebruik als het eerder model, het apparaat lichter van gewicht is, de stuwruimte 1/3 van de watermassa is per seconde, en 1461 gaten die als fluiten werken, is de vooruitzicht dat een veelvoud van energie in warmte meer er uit komt als ik moet gebruiken om het in beweging te brengen. Je kunt het zien als een instrument met veel fluiten.

Als je op een oude holle sleutel blaast krijg je geluid, of een trilfluit van een scheidsrechter, dan blaas je met ca 20 cm lucht per seconde.

 

Het oude bestaande model maakte 3000 toeren per minuut wat een snelheid van 50 meter / seconde is. Mijn model haalt een snelheid van 30.000 toeren per minuut waarbij flow om geluid te maken boven de geluidsnelheid van lucht uit komt.

Op dit moment ben ik het model aan het optimaliseren, en aan het tekenen om straks te kunnen maken. De wijze waarop wij (het team) maken zorgt dat we geen afval hebben bij de productie. Het is 5 maal lichter als staal is, maar wel veel sterker als staal.

Het geluid is van zulk hoge frequentie dat het voor ons en dieren niet te horen is. De stoom die er uitkomt zorgt dat er stroom opgewekt kan worden in een later stadium. De warmte wordt opgeslagen in een Warmte Accu die in ontwikkeling is, de Ultrasone Hydrobooster kan continu warmte produceren als de Warmte accu onder een bepaalde temperatuur komt.

Door de warmte wisselaars in de Warmte Accu kunnen veel verschillende systemen bedienen, van woonhuis met verschillende warmte afgifte als radiatoren of vloerverwarming, Zwembad, Jacuzzi, koel installaties.

Het slim combineren van bestaande technieken en grondstoffen maakt dat we weinig onderdelen in de Ultrasone Hydrobooster hebben, wat er niet in zit kan ook niet stuk gaan. Dan zijn de zonnecollectoren die we maken die geheel gratis de zonnestralen omzetten in warmte een tweede bron voor warmte afgifte aan de Warmte Accu.

Heeft men zonnenpanelen op het dak dan kan daar de aandrijving van het hele systeem op draaien. Als je dit doet in combinatie met elektriciteit opslag in batterijen ben je totaal los van energie aanbieders. De opgewekte energie is een blijvende cyclus zonder CO2 opwekking of uitstoot. Hoe meer mensen dit gaan gebruiken in de toekomst, zal de afbraak van lelijke windmolenparken gaan versnellen.

De onderdelen van de Windmolen kunnen dan gerecycled worden om andere producten van te maken.

Nu doet men te begraven, omdat het recyclen te duur is, dan graven we het weer uit om als grondstof te gaan gebruiken.

Om dit alle mogelijk te maken, zal er genoeg geld moeten zijn om dit allemaal te verwezenlijken.

Mijn oproep

Aan alle mensen die zich hebben aangemeld als investeerder, bedankt voor jullie vertrouwen.
Per 5 November 2022 zal het aanbod om mee te investeren aflopen, want het benodigde bedrag is bij elkaar zo als het zich nu laat aanzien.
Zij die een inleg hebben gedaan wil ik van harte bedanken voor hun vertrouwen.
Het geeft geen zin meer om je nog aan te melden na 4 November 2022.
Het rekeningnummer zal laten verwijderen zodat er geen betalingen meer binnen kunnen komen na 4 November 2022.
Zij die zich hebben aangemeld maar geen betaling hebben gedaan kunnen dit uiterlijk 4 November nog doen, dan zal ik ze van de lijst verwijderen.

Hartelijke groet Rob Brekel

 

Hij die het kopen wil betaald nu de materiaalkosten. Ik kan alleen niet zeggen wat de totale kosten zullen zijn op dit moment, zeker niet met de huidige inflatie. Ik ben nu aan het inventariseren en heb contacten met installateurs gezocht, met een mogelijke rol voor hun bedrijf. Dat maakt dat de kosten laag zijn voor het ontwikkelen van het prototype.

Een model van 2004 heb ik op verschillende punten verbeterd.
Heb nu volume en warmte buffer in een getekend met veel aansluitmogelijkheden.
Het systeem wordt aangedreven door een of twee pompen van 1,9 KW per stuk, deze pompen schakelen in vermogen terug als het pompvolume is bereikt en zo constant gehouden wordt, met een maximale druk van 10 Bar opvoerhoogte.
Deze pompen gaan door hun eigen regeling minder energie verbruiken als de Flow volume behaald is, en houd deze constant.

Aan alle aspirant investeerders van de Ultrasone Hydrobooster.

Voor de inleg van €1000 durfkapitaal zal natuurlijk wel een tegenprestatie van mijn kant tegenover moeten staan.

Dit zal ik in een contract vastleggen die ik zal ondertekenen om de investering te waarborgen.

Ik verplicht me om een werkende Ultrasone Hydrobooster te maken en te testen, deze zal een gigantische Energie besparing opleveren. Mensen die geld mee inleggen, gaan als eerste een exemplaar ontvangen als het systeem klaar en getest is.

Mocht het systeem in deze uitvoering niet geschikt zijn voor Uw situatie, dan ontvang U 20% rente op het ingelegde risico bedrag van €1000 + €200 = €1200 terug over de tijd van 1 jaar.

Bedrijven die een exemplaar nu bestellen betalen kostprijs +10% van het systeem.

Bedrijven die mee willen werken betalen hun eigen systeem, zonder dat we van het budget van inleg gebruik hoeven te maken.

Er zij twee mede investeerders die toezicht houden op de ontwikkeling van het product en de uitgave die daar mee gemoeid zijn, dit doe ik om jullie belangen te beschermen en transparant te zijn over het gehele traject.

Verder zal ik regelmatig een update geven van de voortgang van ontwikkeling en behaalde resultaten.

Het is nu niet te overzien hoelang er levertijden zijn van onderdelen voor het hele systeem, echter ik hoop voor 1 januari 2023 de productie te kunnen starten als de resultaten bekend zijn, als er geen onvoorziene oponthoud komt.

Ik hoop dat bedrijven mee aanhaken om zo werkgelegenheid te bevorderen voor de toekomst.

Op deze website kunnen mensen de informatie lezen en dadelijk de demofilmpjes van de voortgang zien.

Mensen die daar een voorbestelling doen en betalen komen op de lijst om in volgorden van binnen komst hun Hydrobooster te ontvangen.

Het is heel gewoon dat men een Auto bestelt en een wachttijd heeft, echte we zijn nu niet in staat alles zelf voor te financieren, daar we het door Crowdfunding mogelijk maken.

Verder is het maatwerk waar een installateur met u deze werkzaamheden moet doornemen, wij zorgen ervoor dat deze installateurs bijscholen waar dit nodig is aangaande de Ultrasone Hydrobooster.

 

Als je hebt betaald krijg je een ondertekend certificaat van me:

 

Ik Rob Brekel bevestig (investeerder) wonende te 1234AA, ( plaats ) ( straat en huisnummer ) als mede investeerder voor de ontwikkeling van de Ultrasone Hydrobooster, met een inleg van €1000 als risico investering en durf kapitaal. Netto ontvangen D.D. 30 Aug 2022 te Landgraaf. De Ultrasone Hydrobooster zal zonder aardgas warmte opwekken door Cavitatie en geluid in de Hydrobooster waardoor een energie besparing ontstaat met de doelstelling hernieuwbare energie voor een schone toekomst en onafhankelijk van Aardgas. Deze mede-investering geeft recht op het verwerven als een van de eerste mensen die een Hydrobooster geleverd kunnen krijgen als de 3 prototype klaar en getest zijn. Mede-investeerder ontvangt of het product, als dit gewenst is, of 20% rente over het ingelegde bedrag per jaar. De bijdrage als Durf Kapitaal wordt ontvangen als een lening om de ontwikkelkosten te kunnen betalen. Gelet op de ontwikkeling van het huidige geldsysteem en de overgang naar een nieuw rentevrij en goud gedekt geldsysteem, is het voornemen om de mensen die mee geïnvesteerd hebben tegen betere condities een exemplaar Hydrobooster aan te bieden.

Landgraaf 1 Sept 2022

Contact

Mobiel

+31 (0) 648555246

E-mail

info@iq-projects.eu

Scroll naar top